About Us

ProConsult Mergers and Acquisitions & Private Equity

ProConsult, founded in 1990, specialises in the buying and selling of companies, as well as the brokering of capital, Private Equity, in Scandinavia.

ProConsult’s partners have 5-26 years of experience in national and international corporate brokering, and in raising capital.

ProConsult’s target client group consists of manufacturing-, trade-, service-, and IT-companies with revenues in the range of 1 million to 2 billions EURO.

ProConsult Virksomhedsmæglere og kapitalformidling

ProConsult blev etableret i 1990 og er specialister i køb og salg af virksomheder, samt formidling af kapital til virksomheder fra private investorer i Skandinavien.

ProConsult’s partnere har mellem 5-26 års erfaring i såvel national som international virksomheds- og kapitalformidling.

ProConsult’s primære målgruppe er fremstillings-, handels-, service- og IT-virksomheder med en omsætning i intervallet 5 mio. til 15 mia. DKK.

 

Dagbladet Børsen tirsdag den 12. juni 2007:

 

boersen-12-06-2007_1