Due diligence

Due diligence er et begreb, der dækker over en grundig undersøgelse af den virksomhed, man påtænker at erhverve. Udover en grundig analyse og beskrivelse af virksomheden kan der være behov for at gennemføre mere detaljerede undersøgelser inden for udvalgte emner.

Man kan gennemføre due diligence inden for alle virksomheden områder, men normalt er det begrænset til:

- Finansiel due diligence, der udføres af revisorer og økonomer og som omfatter den økonomiske gennemgang af selskabet,

- Juridisk due diligence, der udføres af advokater og patentbureauer og som omfatter den hele den juridiske gennemgang af selskabet, herunder f.eks. ansættelsesretlig due diligence og IPR due diligence (Intellectual Property Rights), og

- Teknisk due diligence, der udføres af ingeniører og teknikere og som omfatter den tekniske gennemgang af maskiner, udstyr m.v.

Omfanget af en due diligence skal ses i sammenhæng med omfanget af overdragers garantier og sikkerhederne herfor i selve overdragelsesaftalen.