IPR, immaterial- og konkurrenceret

En fornuftig beskyttelse af gode forretningsidéer er med til at sikre en virksomheds drift, udvikling og ikke mindst værdi. Det er vigtigt med en juridisk sikring af virksomhedens IPRIntellectual Property Rights – herunder immaterielle rettigheder som patenter, varemærker, designs og domæner, idet dette sikrer virksomhedens goodwill. Og goodwill betyder meget i forbindelse med en virksomheds overdragelse og værdiansættelse. Med klare forhold på IPR-området er det nemmere at håndhæve sin eneret og få optimalt udbytte af innovation og branding.

IPR – Intellectual Property Rights – omfatter bl.a.:

Et patent giver eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af løsningen på et teknisk problem. Med patentet i hånden er det muligt at forbyde konkurrenternes brug af opfindelsen. Patentet signalerer innovation og kvalitet. Og patenter er værdiaktiver. Inden indlevering af en ansøgning om patent foretrækker mange at lave en undersøgelse af den kendte teknik for at se om det kan lade sig gøre at få patent overhovedet og for at få kendskab til konkurrenters patenter.

Et varemærke er et kendetegn, der adskiller virksomhedens produkter fra konkurrenternes. Varemærket hjælper køberen til at finde frem til netop virksomhedens produkt og/eller tjenesteydelse. Et varemærke kan blive synonymt med kvalitet og pålidelighed, og der skal derfor værnes om det fra start af – ved ansøgning om registrering. Når det kreative arbejde med at finde et nyt varemærke er godt i gang, skal virksomheden få undersøgt om nogle af de foreslåede mærker er juridisk holdbare. Det er vigtigt at få afklaret om andre har retten til mærket i forvejen inden produktet eller serviceydelsen bringes på markedet.

En designregistrering beskytter en vares udseende. Designet kan også give eneret til et ornament, som f.eks. et mønster på tekstiler eller et mønster i relief.

Et domænenavn er et kendetegn som virksomhedens kunder vil søge efter på Internettet for at finde frem til en hjemmeside. Et vigtigt varemærke eller et firmanavn bliver ofte registreret som domænenavn – det er kernen i virksomhedens aktiviteter på Internettet. Domænet er ikke alene en afgørende bestanddel af virksomhedens email-adresser, det er også et aktuelt signal til omverden. Domænenavnet giver virksomheden en unik platform for markedsføring på Internettet.