Købersøgning

Købersøgning omfatter:

Investment Club, ProConsults database over ca. 500 private personer, der er interesseret i at erhverve en virksomhed eller investere i en virksomhed,

– databaser over alle danske virksomheder,

– produktdatabaser, samt et

– stort netværk i dansk erhvervsliv, herunder også klientens netværk.

Købersøgning kan inddeles i horisontale og vertikale købere/investorer, der både kan være nationale og internationale:

Horisontale købere er direkte konkurrerende virksomheder, som på grund af ikke ubetydelige synergier og/eller besparelser ofte er mere villig til at give en højere pris, og virksomheder, der fremstiller komplementerende og/eller substituerende produkter, der henvender sig til samme målgruppe.

Vertikale købere er virksomheder, som indgår i virksomhedens værdikæde og indgår i forædlingen af virksomhedens produkter, det vil sige de bagud rettede funktioner, herunder under- og vareleverandører, og de fremadrettede funktioner, herunder distributører, agenter, forhandlere, franchisekæder, store kunder m.v.

Leverandører vil ofte være tilbøjelige til at byde en højere pris for en virksomhed, idet de da er sikret en betydningsfuld distributionskanal.

Derudover er de diagonale købere, der er interne køberemner, typisk virksomhedens top- og mellemledere og eksterne køberemner, der ikke er relateret til virksomheden, som f.eks. private købere, institutionelle købere, ventureselskaber m.v.

De interne købere har ofte en betydelig indsigt i virksomhedens forhold og behøver derfor ikke den store risikoafdækning (dvs. at de kan give en højere pris) som en ekstern køber vil have, og vil derfor være tilbøjelig til at byde en lavere pris.

koebersoegning_figur1

Købermodel udviklet af ProConsult Virksomhedsmæglere.

Copyright © ProConsult Virksomhedsmæglere.