References

ProConsult Virksomhedsmæglere har formidlet mere end 200 transaktioner

- køb og salg af virksomheder, samt kapitaltilførsler

ProConsult Virksomhedsmæglere blev etableret den 1. april 1990. Den første sag kom fra Sjælsø Gruppen A/S, en kapitaltilførselssag, blev løst på rekordtid, 6 uger. Det var en virksomhed, der fremstillede dybtryksvalser til den grafiske branche, der boede til leje i en erhvervsejendom i Stenløse, der var ejet af Sjælsø Gruppen A/S. På grund af det gode (virksomheden med 10 ansatte overlevede) og ikke mindst hurtige resultat, gav sagen genlyd i store dele af Nordsjælland og op gennem 90'erne var en stor del af ProConsults omsætning forankret i Nordsjælland og ofte var Sjælsø Gruppen A/S involveret på den ene eller anden måde.

financial-world-4774602

ProConsult har gjort det umulige

– 3,9 mio. kr. i risikovillig kapital på 13 dage i en travl juletid til en nystartet virksomhed

Den 6. december 2001 blev ProConsult kontaktet af en konkurrendende virksomhed, der havde problemer med at løse en hastesag og der blev hurtigt opnået enighed om, at indgå et samarbejde for at få sagen løst. Den 7. december 2001 kontaktede ProConsult en håndfuld private investorer, der tidligere havde investeret i ProConsult’s klienter, hvilket ikke er den normale fremgangsmåde, men det skulle gå hurtigt.

Global Keyword Network A/S, havde netop indgået en optionsaftale med RealNames Corp. i USA om erhvervelse af rettighederne til eksklusivt salg af Keywords i Sverige, Norge, Finland, Holland og Belgien og skulle i den forbindelse fremskaffe 3,9 mio. kr. i risikovillig kapital. Optionen udløb den 10. december 2001, så det var en temmelig umulig opgave. På grund af hurtig investor respons lykkedes det, at få udsat optionen i nogle få dage og den 19. december 2001 kl. 03:00 om morgenen var kapitalfremskaffelsen tilvejebragt, dokumen-terne underskrevet og aftalen faxet til RealNames Corp. med bl.a. Microsoft, VeriSign (verdens største registrator af domæner), Morgan Stanley Venture Partners, Compaq og Goldman Sachs & Co. som investorer og strategiske partnere.

Først da alle formaliteter var endeligt på plads turde Pauli Andersen fortælle andre om, hvad han havde arbejdet så hektisk med i et par uger. Havde han fortalt det undervejs i processen, ville mange have sagt, at det ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre, men det kunne det og det var både Global Keyword Network og ProConsult meget glade for. Resultatet skal bl.a. ses i lyset af, at dot.com boblen brast kort tid forinden og 11. september 2001 stadig var i frisk erindring.

40 % over sælgernes forventning - salg til kapitalfond

Op gennem 00'erne ændrede opgaverne karakter og ProConsult løste en del IT-sager, men også traditionelle handels- og fremstillingsvirksom-heder, bl.a salget af Wiking Gulve A/S, en af Danmarks største producenter af plankegulve til en kapitalfond, til et betydeligt millionbeløb, der lå 40 % over sælgernes forventning.

for-sale-1726365_12801

Opkøb af virksomheder

Med hensyn til opkøb af virksomheder, bistod ProConsult en af Europas største aktører inden for healtcare/private sygehuse, Capio AB, der den gang havde 16.000 ansatte og omsatte for 16 milliarder SEK, med opkøb for 500 mio. DKK i Danmark, men så kom finanskrisen.

Finanskrisen

Den 9. august 2007 lød startskuddet til finans-krisen og opgaverne gik fra en overvægt af køb og salg af virksomheder til kapitaltilførsler.

filler-11014891

Salget af en nordisk AV-koncern

I begyndelsen af 2010'erne kom der igen ligevægt mellem de to typer af sager. Bl.a. deltog ProConsult i salget af en dansk AV-koncern, med ca. 50 mio. kr. i omsætning og datterselskaber i Sverige og Norge.

Af de seneste sager kan nævnes et par kapitaltilførselssager:

Coolbox A/S, der udvikler og markedsfører kølebokse, har fået tilført et betydeligt millionbeløb fra en privat investor og kapitalejerne har bedt Pauli Andersen om at være bestyrelsesformand for selskabet.

SmartGurlz A/S, der udvikler og markedsfører droner til piger, for at gøre piger mere interesseret i teknik, har fået tilført et betydeligt millionbeløb fra en privat investor, et investerings- og udviklingsselskab og en fond og kapitalejerne har bedt Pauli Andersen om at være bestyrelsesformand for selskabet.