The method

ProConsults metode

ProConsult har udviklet en unik metode, som anvendes ved såvel salg af virksomheder som ved formidling af kapital til virksomheder. Metoden bygger på erfaringer med disse aktiviteter siden 1990. For at kunne opnå det bedste resultat for klienten - det vil sige den bedste pris for virksomheden eller tilførsel af den nødvendige kapital på de mest gunstige vilkår - er det nødvendigt, at køber af selskabet eller den, der yder selskabet finansiering, har det nødvendige overblik af det selskab han/hun køber eller yder finansiering til. Først da føler han/hun sig tryg. Føler han/hun sig ikke tryg, kan han/hun kun kompensere for den manglende tryghed ved at presse prisen/vilkårene.

Ret beset sælger ProConsult overblik og tryghed.

Metoden består af tre hovedaktiviteter:
1. Virksomhedsanalyse og -beskrivelse
2. Køber- og/eller investorsøgning
3. Realitetsforhandling m.v.

dollar-exchange-rate-544949_1920

1. Virksomhedsanalyse og -be-skrivelse

Det helt essentielle fundament for et virksomhedssalg eller en kapitaltilførsel er en gedigen virksomhedsanalyse og -beskrivelse. Herved opnår ProConsult som virksomhedsmæglere et solidt kendskab til selskabet, hvilket gør ProConsult i stand til at formidle al relevant informationsmateriale videre til de rette købere/investorer, således at de kan tage en hurtig beslutning. Med det virksomhedsanalysen og -beskrivelsen afdækker, har ProConsult et godt grundlag i de efterfølgende forhandlinger, herunder om værdiansættelsen.

2. Køber- og/eller investorsøgning

ProConsult har mange strenge at spille på, når en køber eller investor skal findes. Valget af streng beror på den konkrete situation. ProConsult har opbygget landets største database over private købere og investorer, samt Business Angles i konceptet: Investment Club.

ProConsult har endvidere en database, der dækker samtlige ventureselskaber i Danmark, Sverige og Norge, og ProConsults engelske partner har en tilsvarende for ventureselskaberne i England. Endvidere benyttes flere nationale og internationale databaser, hvor der kan søges på forskellige selskabs- og produktoplysninger.

3. Realitetsforhandling m.v.

Det er vigtigt, at der er én person, der har hovedansvaret for, at processen bliver en succes. I de processer ProConsult er involveret i, er ProConsult garanten for, at processen bliver en succes ved at ProConsult leder realitetsforhandlingerne, når køber og/eller investor er fundet, samt får nedfældet hele det samlede aftalegrundlag, så parterne - inden underskrivelsen - kan konsultere deres advokater. Herved sikres at processen ikke forsinkes, samt at alle aftaleforhold bliver integreret i det ofte komplekse aftalegrundlag.

ProConsult stiller sin juridiske ekspertise og mangeårige erfaring inden for virksomheds- og kapitalformidling til rådighed for sine klienter. Herved sikres et højt juridisk kvalitetsniveau. Der betales ikke ekstra for denne service.

Totalrådgivning fra A til Z

ProConsult er de eneste virksomhedsmæglere i Skandinavien, der anvender denne unikke metode, hvor klienterne ydes totalrådgivning fra A til Z. Derved sikres den optimale vejledning af klienterne i alle processens faser. Det er vigtigt, at komme godt fra start, men også at komme godt i mål!