Virksomhedsanalyse og -beskrivelse

ProConsults analyse og beskrivelse af en virk-somhed omfatter:

Forretningsgrundlag, herunder produktprogram, PLC-model, priser, kvalitet, målgrupper, aktuelle kunder, potentielle kunder, markedspotentialet, markedsføringsplan, PC-matrix,

Funktionsområde, herunder afgrænsning bagud, egne funktioner, afgrænsning fremad,

hand-562565

Konkurrencegrundlag, herunder salg/markedsfø-ring, effektivitet, særpræg, niche, konkurrence-filosofi, eksistensberettigelse, konkurrenter, por-tefølgevalg, SWOT-model, vækst- og indtjenings-analyse, omkostningsminimering og differen-tiering, produktudvikling kontra markeds-udvikling.

 

Strukturgrundlag, herunder udviklingsforhold, produktionsforhold, logistik forhold, ledelses- og organisationsforhold, ejendomsforhold, admini-strative forhold, salgs- og leveringsbetingelser,

notepad-1383797

Økonomiske forhold, herunder omsætning, vareforbrug, bruttoresultat, kapacitetsomkostnin-ger, driftsresultat, balance, rentabilitetsanalyse, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og risiko, budget, følsomhedsanalyse, økonomiske faciliteter,

Juridiske forhold, herunder aftaleretlige forhold, sikkerhedsstillelser, immaterialretlige forhold, forsikringsforhold, ejerforhold og virksom-hedsform, etablerings- og regnskabsforhold.